Na co zwrócić uwagę, kupując używany samochód (aspekty formalne)

Zakup auta, szczególnie używanego, wymaga od kupującego dużej uwagi oraz ostrożności, aby nowy nabytek nie okazał się zakupem nietrafionym, powodującym wyłącznie problemy. Z tego powodu należy przestrzegać kilku żelaznych zasad oraz dopełnić formalności, aby zminimalizować ryzyko z tym związane.

Najważniejszą kwestia formalną jest oczywiście solidnie przygotowana umowa sprzedaży, która powinna być tak skonstruowana, żeby właściwie chronić interesy kupującego, nie wyłączając przy tym odpowiedzialności sprzedawcy na wypadek pojawienia się w aucie wad, czy to fizycznych czy prawnych. Zapisy tego typu nie są dozwolone, jednak wielu sprzedawców wykorzystując niewiedzę kupujących stara się je przemycić do treści umowy, a następnie powołuje się na nie unikając w ten sposób odpowiedzialności.

nissan

Następną kwestią jest dopełnienie obowiązku fiskalnego. Kupujący musi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakupu zapłacić dwuprocentowy podatek w urzędzie skarbowym. Należy pamiętać, żeby nie skusić się na wpisanie niższej ceny samochodu na umowie, żeby zapłacić niższy podatek. Jeśli bowiem urząd skarbowy uzna, że cena samochodu jest niższa od rynkowej, może dokonać własnej wyceny i wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje wobec podatnika, który próbował uchylić się od zapłaty należnej daniny. Ponadto w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca z dużym prawdopodobieństwem zwróci nam cenę umieszczoną w umowie, a nie faktycznie zapłaconą.
Następnie należy dokonać rejestracji auta w wydziale komunikacji we właściwym urzędzie miasta zabierając ze sobą:

 • wniosek o rejestrację (formularz dostaniemy na miejscu),
 • dowód rejestracyjny otrzymany od poprzedniego właściciela oraz ewentualnie kartę pojazdu,
 • tablice rejestracyjne,
 • umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT potwierdzającą transakcję,
 • dowód tożsamości,
 • ubezpieczenie OC (nasze lub ważne poprzedniego właściciela),
 • dowód opłaty komunikacyjnej za zarejestrowanie samochodu.

Jeśli samochód kupiony był z zagranicy, wtedy do rejestracji potrzebne będą dodatkowo:

 • dokument potwierdzający opłacenie akcyzy lub zwolnienie z tego obowiązku,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłaceniu podatku VAT lub o zwolnieniu z niego,
 • zaświadczenie o przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badań technicznych,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej,
 • - tłumaczenie przysięgłe wszystkich obcojęzycznych dokumentów na język polski.


Ponadto jeśli auto ma więcej niż jednego właściciela na umowie sprzedaży niezbędny jest podpis każdego z nich, chyba że współwłaściciel udzieli komuś pełnomocnictwa. Wtedy należy dokładnie sprawdzić przedstawione upoważnienie, gdyż powinno ono mieć formę pisemną, szczególnie pod kątem zawartych w nim danych osobowych. Informacja o właścicielach znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.